23. konference Klimatizace a větrání 2019


Pozvání

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovoluji si Vás srdečně pozvat na 23. konferenci Klimatizace a větrání 2019.

Konference pořádané odbornou sekcí Klimatizace a větrání Společnosti pro techniku prostředí se staly už neodmyslitelnou součástí odborného dění v České republice. Věřím, že i tato v pořadí již dvacátá třetí konference na tuto tradici úspěšně naváže.

Program konference je již tradičně zaměřen na nejnovější poznatky z oboru klimatizace a větrání související s činností projektantů, výrobců a montážních firem VZT zařízení i souvisejících profesí.  Příspěvky na konferenci mohou přihlásit všichni, kteří mají k oboru větrání a klimatizace co říci, vítány jsou jak teoretické příspěvky, tak praktické zkušenosti. Všechny články projdou recenzí a přijaté budou publikovány ve sborníku konference.  

Lze očekávat, že bude v rámci již tradičních témat, jako je vnitřní prostředí, energetické nároky, projektování a provozování zařízení větrání a klimatizace, věnován větší důraz týkající se novinek v legislativě v oblasti staveb s téměř nulovou spotřebou energie a poznatků z praxe spojených s návrhem technických systémů pro tyto budovy.

Minulá konference ukázala, že mladá generace projektantů má zájem o účast na takovýchto odborných setkáních a doufám, že tento trend bude i nadále pokračovat a konference se stane příležitostí k výměně zkušeností, jak odborníků jednotlivých profesí, tak i rozdílných generací.

Nedílnou součástí konference je i možnost seznámení se s výrobky významných zúčastněných dodavatelů a výrobců klimatizační a větrací techniky.

Těším se na setkání s Vámi na 23. konferenci Klimatizace a větrání 2019.

 

Ing. Miloš Lain, Ph.D., odborný garant konference

Pozvánka na 23. konferenci Klimatizace a větrání 2019© STP ČR 2011-2019 Provozováno prostřednictvím publikačního systému TOPINFO CMS Topinfo CMS