22. konference Klimatizace a větrání 2017


Pozvání

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovoluji si Vás srdečně pozvat na 22. konferenci Klimatizace a větrání 2017.

Konference pořádané odbornou sekcí Větrání a klimatizace Společnosti pro techniku prostředí se staly už neodmyslitelnou součástí odborného dění v České republice. Věřím, že i tato v pořadí již dvacátá druhá konference Klimatizace a větrání 2017 na tuto tradici úspěšně naváže.

Program konference je již tradičně zaměřen na nejnovější poznatky z oboru klimatizace a větrání související s činností projektantù, výrobců a montážních firem vzduchotechnických zařízení i souvisejících profesí. Příspěvky na konferenci mohou přihlásit všichni, kteří mají k oboru větrání a klimatizace co říci, vítány jsou jak teoretické příspěvky, tak praktické zkušenosti. Všechny články projdou recenzí a přijaté budou publikovány ve sborníku konference.

Motem konference je „Větrání a klimatizace pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie“.

Minulá konference ukázala, že mladá generace projektantů má zájem o účast na takovýchto odborných setkáních a doufám, že tento trend bude i nadále pokračovat a konference se stane příležitostí k výměně zkušeností jak odborníků jednotlivých profesí, tak i rozdílných generací.

Nedílnou součástí konference je i možnost seznámení se s výrobky významných zúčastněných dodavatelů.

Těším se na setkání s Vámi na 22. konferenci Klimatizace a větrání 2017.

Ing. Miloš Lain, Ph.D., odborný garant konference

Pozvánka na 22. konferenci Klimatizace a větrání 2017© STP ČR 2011-2018 Provozováno prostřednictvím publikačního systému TOPINFO CMS Topinfo CMS