23. konference Klimatizace a větrání 2019


Přihlášené příspěvky

Seznam přihlášených příspěvků

Autor Název příspěvku
Andres Petr  Nová směrnice BAFA o finančních příspěvcích na odpařovací chlazení v roce 2019
Andres Petr Využití adsorbčního odvlhčování pro dosažení extrémně nízkých hodnot vlhkosti
Drábek Pavel Možnosti stanovení základních akustických a hydraulických parametrů prvků vzduchotechnických systémů  
Hensen Centnerová Lada Vliv uživatelů na kvalitu vnitřního prostředí v obytných budovách
Chlup Jaroslav  Ekodesign větracích jednotek
Jindrák Martin Obchodní akademie Česká Lípa – komplexní revitalizace objektu z roku 1869
Karásek Jiří  Přístup ke vzduchotěsnosti a větrání budov v zahraničí
Kotek Petr Tepelně vlhkostní problematika klimatizované oblastní galerie
Kubrichtová Kateřina  Využití BIM při optimalizaci návrhu bytového větrání
Lysczas Michala  Adaptivní větrání: numerický model a jeho experimentální řešení
Machalec Miroslav  Uvádění do provozu - varovný příklad z praxe
Matějíček Karel  Ohřev venkovního čerstvého vzduchu teplem z výroby chladu v KCP Praha
Pokorný Jiří Aktuální stav posuzování požární bezpečnosti staveb s výhledem do budoucnosti 
Příhoda Zdeněk  Hlučnost distribučních prvků tkaninových výústek
Rusinová Marie Vývoj stanovení podmínek požární bezpečnosti staveb pro použití hořlavých chladiv v budovách
Skovajsa Jan Měření v univerzální kompenzované kalorimetrické komoře  
Tintěla Ladislav Rekonstrukce vzduchotechniky výrobní haly po 66 letech
Zálešák Maritin Zkušenost z Měření zařízení laboratoře techniky prostředí ve Zlíně
Zavřel Vojtěch Vývoj fasádní termoelektrické klimatizační jednotky pro autonomní modul lehkého obvodového pláště
Zikán Zdeněk  Rovnotlaké řízené větrání s rekuperací a možnosti realizace větracích systémů v obytných budovách a pobytových prostorách


© STP ČR 2011-2019 Provozováno prostřednictvím publikačního systému TOPINFO CMS Topinfo CMS