23. konference Klimatizace a větrání 2019


Přihlášené příspěvky

Seznam přihlášených příspěvků

Autor Název příspěvku
Adamovský Daniel Vývoj lokální větrací jednotky s termoelektrickými moduly pro úpravu teploty vzduchu
Andres Petr  Německý úřad BAFA podporuje finančními příspěvky nepřímé adiabatické chlazení
Andres Petr Využití adsorbčního odvlhčování pro dosažení extrémně nízkých hodnot vlhkosti
Bambous Jaroslav Deset let provozu Národní technické knihovny
Drábek Pavel Možnosti stanovení základních akustických a hydraulických parametrů prvků vzduchotechnických systémů  
Hensen Centnerová Lada Vliv uživatelů na kvalitu vnitřního prostředí v obytných budovách
Chlup Jaroslav  Ekodesign větracích jednotek
Karásek Jiří  Přístup ke vzduchotěsnosti a větrání budov v zahraničí
Kotek Petr Tepelně vlhkostní problematika klimatizované historické budovy
Lysczas Michala  Adaptivní větrání: numerický model a jeho experimentální řešení
Machalec Miroslav  Uvádění do provozu - varovný příklad z praxe - nepodařená rekonstrukce větrání kuchyně v základní škole
Mareš Luděk Vazba mezi rychlostí větru a teplotou venkovního vzduchu
Matějíček Karel  Ohřev venkovního čerstvého vzduchu teplem z výroby chladu v KCP Praha
Pokorný Jiří Aktuální stav posuzování požární bezpečnosti staveb s výhledem do budoucnosti 
Příhoda Zdeněk  Hlučnost distribučních prvků tkaninových výústek
Rusinová Marie Požární bezpečnosti staveb a využití hořlavých chladiv v budovách
Skovajsa Jan Měření v univerzální kompenzované kalorimetrické komoře  
Šimek Jakub Spotřeba energie, provozování a Commissioning budov
Široký Jan Expertní systém pro analýzu vzduchotechnických jednotek v praxi
Tintěra Ladislav Rekonstrukce vzduchotechniky výrobní haly po 66 letech
Zálešák Maritin Zkušenost z Měření zařízení laboratoře techniky prostředí ve Zlíně
Zavřel Vojtěch Vývoj fasádní termoelektrické klimatizační jednotky pro autonomní modul lehkého obvodového pláště
Zikán Zdeněk  Rovnotlaké řízené větrání s rekuperací a možnosti realizace větracích systémů v obytných budovách a pobytových prostorách
Zmrhal Vladimír Koncept větrání - nutnost nebo zbytečnost?
Zmrhal Vladimír Výkonové parametry ventilátorových konvektorů a předpoklady správného návrhu© STP ČR 2011-2019 Provozováno prostřednictvím publikačního systému TOPINFO CMS Topinfo CMS