22. konference Klimatizace a větrání 2017


Zaslání příspěvku

Nabídku příspěvku do sborníku konference formou abstraktu v českém (nebo slovenském) jazyce (maximum 300 slov) je možno zaslat v elektronické podobě.

Uzávěrka pro zaslání abstraktů - 26. 2. 2017 -  byla prodloužena do 22. 3. 2017.
Registrace abstraktů: www.kvcr.cz.

Vyrozumění o přijetí příspěvků přijatých na konferenci obdrží autoři elektronickou poštou včetně pokynů pro zaslání konečných textů do 26. 3. 2017.

Uzávěrka plných textů příspěvků je 30. 6. 2017 - byla prodloužena do 24. 7. 2017.

Adresa pro zaslání:

Pro autory příspěvků je účast na konferenci zdarma.

Příspěvky do sborníku konference

Sborník k 22. konferenci Klimatizace a větrání 2017 bude vydán tištěný. Zaslané příspěvky musí dodržet předepsaný formát a nesmí svým rozsahem překročit 6 stran včetně abstraktu, obrázků, tabulek a pramenů, viz Instrukce pro napsání příspěvku ke stažení. Příspěvky se zasílají elektronickou poštou. 

 

 © STP ČR 2011-2018 Provozováno prostřednictvím publikačního systému TOPINFO CMS Topinfo CMS