Logo: KVČRKontakt

Společnost pro techniku prostředí, z. s.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
IČ: 00499978
DIČ: CZ00499978

Ing. Marek Mádr - tel. +420 602 312 900
Iva Baťhová - tel. +420 606 836 682
e-mail: stp@stpcr.cz
Tel: +420 221 082 353

Bankovní spojení
Komerční banka a. s.
Na Příkopě 33
114 07 Praha 1

Účet číslo: 43837011/0100
IBAN: 4201000000000043837011
SWIFT: KOMBCZPP