Logo: KVČRProgram

Témata konference

  • Vnitřní prostředí                                 
  • Uvádění do provozu a provoz klimatizace
  • Projektování
  • Energetické nároky klimatizace a větrání
  • Větrání a klimatizace nZEB (staveb pro bydlení)
  • Větrání budov
  • Klimatizace budov
  • Požární větrání

Uvedená témata se vztahují na všechny typy budov, např.  průmyslové, bytové, školské, zdravotnické, komerční, počítačová centra apod.

Přípravný výbor konference

Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Radka Čapková, Ing. Marcel Kadlec, Ing. Miloš Lain, Ph.D., Ing. Zuzana Mathauserová, Ing. Jiří Petlach, Ing. Karel Tomek

Program konference bude zveřejněn začátkem října 2021.