Logo: KVČRProgram

Středa 18. 10. 2023
Smetanův sál
Čas Název Garant, moderátor / přednášející
9.00 - 9.40 Zahájení konference
  Úvodní slovo Miloš Lain
  Vystoupení čestných hostů   
  Prezentace generálního partnera konference - ATREA  
  Organizační informace Marek Mádr
9.40 - 11.15 Návrh systémů větrání a klimatizace Jiří Petlach, Miloš Lain
  Vliv green deal na systémy větrání a klimatizace Miloš Lain
  Novela nařízení č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech Jiří Brož
  Vliv klimatických změn na návrh systémů techniky prostředí Jiří Petlach
  Potenciál globálního oteplování a systémy TZB Zuzana Veverková
  Přírodní chladiva a jejich využití Vojtěch Pulec
  Větrání garáží a elektromobilita Vít Dobiáš 
11.15 - 11.45 Přestávka  
11.45 - 13.15 Vlhčení a odvlhčování v klimatizačních systémech Miloš Lain, Karel Tomek
  Adiabatické vlhčení v kombinaci s tepelným čerpadlem Jozef Rakar  
  Entalpický výměník VenturE-RV: Větrání se zpětným ziskem vlhkosti Radim Vítek
  Vlhkostní bilance v rezidenčních aplikacích Jan Buchta
  Realizace extrémního odvlhčení pro výrobu lithiových baterií. Zbyněk Štohl
  Proč a jak vzduch zvlhčovat? Vladimír Harazím
  Radical 2 – nová generace radiálních ventilátorů, nové limity Aleš Jakubec
13.15 - 13.45 Přestávka  
13.45 - 15.15 Vnitřní prostředí budov a distribuce vzduchu Zuzana Mathauserová, Lenka Prokšová Zuská
  Vnitřní prostředí staveb - změny v hygienické legislativě Lenka Prokšová Zuská
  Na co také myslet při návrhu distribuce vzduchu Zdeněk Příhoda
  Pokročilá distribuce vzduchu pro tvorbu kvalitního vnitřního prostředí a možnosti úspory energie Vojtěch Mazanec 
  Použití gastro technologií vs. vzduchotechnické nároky Jan Foret 
  Tlumiče hluku ve vzduchotechnice Josef Lácha
  Vzduchové clony AIRSTOP a POWERSTREAM Petr Mach, Peter Deweerdt
15.15 - 15.45 Přestávka  
15.45 - 17.30 Snižování energetické náročnosti větrání a klimatizace Radka Čapková, Miloš Lain
  Vnitřní netěsnost větracích jednotek a její vliv na teplotní účinnost Jaroslav Chlup 
  Vyhodnocení úspor energie po rekonstrukci větrání průmyslové haly Ladislav Tintěra 
  Větrání a zdravé vnitřní prostředí budov. Tepelná čerpadla Marián Čurík a Karel Šteker
  Rovnotlaké větrání se zpětným získáváním tepla a cirkulací vzduchu – jednotky RS5 Levon Movsesyan 
Komplexní dodávky vzduchotechnických jednotek v praxi Filip Hainall
  Větrací systémy pro budovy s nízkou energetickou náročností Jiří Mervart 
  Porovnání energetické náročnosti podavačů pneumatických doprav Iva Hornofová
19.00 - 23.00 SPOLEČENSKÝ VEČER - pro účastníky konference a jejich doprovod  
  Součástí programu bude předání pamětních medailí, ceny Rehva, hudební doprovod zajistí hudební skupina Hot Wings
Čtvrtek 19. 10. 2023
Smetanův sál
Čas Název Garant, moderátor / přednášející
9.00 - 10.30 Větrání bytů a rodinných domů Daniel Adamovský, Karel Tomek
  Poznatky z provozu zdrojů tepla pro vytápění a větrání bytových domů Vladimír Galád 
  Decentrálne vs. lokálne vetracie jednotky s rekuperáciou tepla. Analýza z hľadiska environmentálneho, energetického a ekonomického aspektu pri realizácii v rezidenčných stavebných objektoch Zuzana Straková 
  Čistitelnost  systémů větrání s rekuperací tepla v rodinných domech z pohledu praxe Pavla Skalická 
  Nové generace jednotek pro RD a byty Jan Bobek 
  Návrh řízeného větrání bytového domu Vít Jiránek
  Moderní bytová větrací jednotka s termoelektrickým výměníkem  Daniel Adamovský 
10.30 - 11.00 Přestávka  
11.00 - 12.45 Větrání a vytápění průmyslových hal Marcel Kadlec, Radka Čapková
  Energetická náročnost větrání a chlazení v průmyslu  Miloš Lain 
  Vytápění hal včera, dnes a zítra Richard Beber 
  Úspory tepla při vytápění a větrání průmyslových hal Ondřej Hojer 
  Snížení energetické náročnosti odvlhčování Petr Berka
  Adiabatické chlazení a větrání vysoce tepelně zatížených průmyslových hal Dušan Příbrský 
  Využití energie, využití tepla z technologií, Free Cooling Jiří Freund 
  Čištění vzduchotechniky v průmyslových a administrativních budovách Michal Sobotka, Dalimil Petrilák 
12.45 - 13.15 Přestávka  
13.15 - 14.30 Regulace a provoz větrání a klimatizace Jiří Petlach, Miloš Lain
  Regulace parametrů přívodního vzduchu u zařízení pro úpravu vzduchu - provozní zkušenosti Karel Matějíček
  Regulátory průtoku vzduchu: Jaké, čí a proč? Vojtěch Harok 
  Poslední novinky v oblasti čidel kvality vnitřního vzduchu Miloš Žáček
  Provoz klimatizačních systémů Jan Žemlička
14.30 Závěr konference  
Změna programu vyhrazena.

Přípravný výbor konference

Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Radka Čapková, Ing. Marcel Kadlec, Ing. Miloš Lain, Ph.D., Ing. Zuzana Mathauserová, Ing. Jiří Petlach, Ing. Karel Tomek, doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.