Logo: KVČRO konferenci

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovoluji si Vás srdečně pozvat na 24. konferenci Klimatizace a větrání 2021.

Konference pořádané odbornou sekcí Klimatizace a větrání Společnosti pro techniku prostředí se staly už neodmyslitelnou součástí odborného dění v České republice. Věřím, že i tato v pořadí již dvacátá čtvrtá konference na tuto tradici úspěšně naváže.

Program konference je již tradičně zaměřen na nejnovější poznatky z oboru klimatizace a větrání související s činností projektantů, výrobců a montážních firem VZT zařízení i souvisejících profesí. Příspěvky na konferenci mohou přihlásit všichni, kteří se zabývají oborem větrání a klimatizace, vítány jsou jak teoretické příspěvky, tak praktické zkušenosti. Všechny články projdou recenzí a přijaté budou publikovány ve sborníku konference. 

Mezi již tradiční témata naší konference patří vnitřní prostředí, energetické nároky, projektování a provozování zařízení větrání a klimatizace. V posledních letech se do popředí dostává i legislativa a systémy pro stavby s téměř nulovou spotřebou energie.

Aktuálním problémem jsou i opatření spojená s šířením Covid-19. Věřím, že na podzim bude situace výrazně lepší a konference proběhne jako obvykle formou osobního setkání. Opatřeními spojenými s Covid-19 se pak budeme zabývat pouze jako tématem spojeným s provozem a návrhem zařízení větrání a klimatizace.

Minulá konference ukázala, že mladá generace projektantů má zájem o účast na takovýchto odborných setkáních a doufám, že tento trend bude i nadále pokračovat a konference se stane příležitostí k výměně zkušeností, jak odborníků jednotlivých profesí, tak i rozdílných generací.

Nedílnou součástí konference je i možnost seznámení se s výrobky významných zúčastněných dodavatelů a výrobců klimatizační a větrací techniky.

Těším se na setkání s Vámi na 24. konferenci Klimatizace a větrání 2021.

 Ing. Miloš Lain, Ph.D., odborný garant konference


  Konferenční poplatek
Účastníci konference 800 Kč
Členové STP Zdarma

Cena je uvedena včetně DPH.


Konferenční poplatek obsahuje: účast na celém jednání konference, sborník příspěvků ke konferenci, občerstvení v průběhu jednání a účast na společenském večeru včetně doprovodné osoby.

Místo konání konference

Konference se uskuteční v Autoklubu ČR.
Adresa: Opletalova 29, Praha 1.

Orientační mapa

Společenský večer konference

Společenský večer se slavnostním předáním pamětních medailí a koncertem se uskuteční dne 20. října 2021 od 19 h v Autoklubu ČR.  Občerstvení formou rautu. 

Adresa: Opletalova 29. Praha 1