Logo: KVČRO konferenci

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovoluji si Vás srdečně pozvat na 24. konferenci Klimatizace a větrání 2021, která proběhne ve dnech 20. a 21. 10. 2021 v Autoklubu Praha.

Konference pořádané odbornou sekcí Klimatizace a větrání Společnosti pro techniku prostředí se staly už neodmyslitelnou součástí odborného dění v České republice. Věřím, že i tato v pořadí již dvacátá čtvrtá konference na tuto tradici úspěšně naváže. Každá konference má svá specifika a tato je jedním z prvních setkání odborníků našeho oboru po nucené přestávce.

Program konference je již tradičně zaměřen na nejnovější poznatky z oboru klimatizace a větrání související s činností projektantů, výrobců a montážních firem VZT zařízení i souvisejících profesí.  Poměrně značná část příspěvků se bude věnovat větrání bytů a rodinných domů. Zazní příspěvky jak založené na provozních zkušenostech, tak teoretických analýzách provozu, bude představena řada výrobků určených pro tuto oblast využití. V oblasti větrání se dozvíme, co nás čeká v souvislosti s připravovanými změnami nařízení ecodesign, budou předneseny příspěvky spojené s větráním škol i depozitářů. Velmi zajímavý jistě bude i popis původního systému větrání v Divadle na Vinohradech. Účastníci budou seznámeni se stávající legislativou týkající se vnitřního prostředí a zazní i příspěvek o potenciálu využití zpětného získávání vlhkosti. Řada příspěvků se bude zabývat i snižováním energetické náročnosti větrání a klimatizace. Zazní přednáška o tepelném čerpadle jako zdroji tepla i chladu, či optimalizaci provozu zdrojů chladu v obchodním centru. Nebudou chybět ani přednášky z oblasti zkoušek ZOKT, větrání garáží a neposlední řadě i analýzy hluku tepelných čerpadel. Celkem bude prezentováno více jak 40 přednášek v 7 blocích, vše v jednom sále.

Na konferenci se bude prezentovat více než 20 výrobců a firem z oblasti větrání a klimatizace, z nichž 15 bude mít na konferenci i výstavní plochu. 

Minulá konference ukázala, že mladá generace projektantů má zájem o účast na takovýchto odborných setkáních a doufám, že tento trend bude i nadále pokračovat a konference se stane příležitostí k výměně zkušeností, jak odborníků jednotlivých profesí, tak i rozdílných generací.

Těším se na setkání s Vámi na 24. konferenci Klimatizace a větrání 2021.

 

Ing. Miloš Lain, Ph.D., odborný garant konference


  Konferenční poplatek
Účastníci konference 800 Kč
Členové STP Zdarma

Cena je uvedena včetně DPH.


Konferenční poplatek obsahuje: účast na celém jednání konference, sborník příspěvků ke konferenci, občerstvení v průběhu jednání a účast na společenském večeru včetně doprovodné osoby.

Místo konání konference

Konference se uskuteční v Autoklubu ČR.
Adresa: Opletalova 29, Praha 1.

Orientační mapa

Společenský večer konference

Společenský večer se slavnostním předáním pamětních medailí a vystoupením kapely Hot Wings se uskuteční dne 20. října 2021 od 19 h v Autoklubu ČR.  Občerstvení formou rautu. 

Adresa: Opletalova 29. Praha 1