Logo: KVČRO konferenci

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovoluji si Vás srdečně pozvat na 25. konferenci Klimatizace a větrání 2023, která proběhne ve dnech 18. a 19. 10. 2023 v Autoklubu Praha.

Konference pořádané odbornou sekcí Klimatizace a větrání Společnosti pro techniku prostředí se staly už neodmyslitelnou součástí odborného dění v České republice. Věřím, že i tato v pořadí již dvacátá pátá konference na tuto tradici úspěšně naváže. Každá konference má svá specifika a tato je jedním z prvních setkání odborníků našeho oboru v době bezprecedentního nárustu cen energií.

Program konference je již tradičně zaměřen na nejnovější poznatky z oboru klimatizace a větrání související s činností projektantů, výrobců a montážních firem VZT zařízení i souvisejících profesí. Příspěvky na konferenci mohou přihlásit všichni, kteří se zabývají oborem větrání a klimatizace, vítány jsou jak teoretické příspěvky, tak praktické zkušenosti. Všechny články projdou recenzí a přijaté budou publikovány ve sborníku konference. 

Mezi již tradiční témata naší konference patří vnitřní prostředí, energetické nároky, projektování a provozování zařízení větrání a klimatizace.
V posledních letech se do popředí dostává i legislativa a systémy pro stavby s téměř nulovou spotřebou energie.

Minulé konference ukázaly, že mladá generace projektantů má zájem o účast na takovýchto odborných setkáních a doufám, že tento trend bude i nadále pokračovat a konference se stane příležitostí k výměně zkušeností, jak odborníků jednotlivých profesí, tak i rozdílných generací.

Nedílnou součástí konference je i možnost seznámení se s výrobky významných zúčastněných dodavatelů a výrobců klimatizační a větrací techniky.

Těším se na setkání s Vámi na 25. konferenci Klimatizace a větrání 2023.

 Ing. Miloš Lain, Ph.D., odborný garant konference


  Konferenční poplatek
Účastníci konference 800 Kč
Členové STP Zdarma

Cena je uvedena včetně DPH.

Konferenční poplatek obsahuje: účast na celém jednání konference, občerstvení v průběhu jednání a účast na společenském večeru včetně doprovodné osoby.

Konference je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 2 kreditními body.

Současně je akce přihlášena do vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání energetických specialistů, přidělený počet kreditů 4.

Místo konání konference

Konference se uskuteční v prostorech Autoklubu ČR.
Adresa: Opletalova 29, Praha 1.

Orientační mapa

Společenský večer konference

Společenský večer se slavnostním předáním pamětních medailí odborné sekce Klimatizace a větrání a hudebním vystoupením se uskuteční dne 18. října 2023 od 19 h rovněž v prostorech Autoklubu ČR.  Občerstvení formou rautu. Hudební doprovod: kapela Hot Wings.

Adresa: Opletalova 29. Praha 1