Logo: KVČRRegistrace abstraktu

Nabídku příspěvku do sborníku konference formou abstraktu v českém (nebo slovenském) jazyce (maximum 300 slov) je možno zaslat v elektronické podobě.

Uzávěrka pro zaslání abstraktů je prodloužena do 16. 4. 2023.
Registrace abstraktů: www.kvcr.cz.

Vyrozumění o přijetí příspěvků přijatých na konferenci obdrží autoři emailem včetně pokynů pro zaslání konečných textů do 31. 3. 2023.

Uzávěrka plných textů příspěvků je 30. 6. 2023.

Adresa pro zaslání: stp@stpcr.cz

Pro autory příspěvků je účast na konferenci zdarma.

Příspěvky do sborníku konference
Zaslané příspěvky musí dodržet předepsaný formát a nesmí svým rozsahem překročit 6 stran včetně abstraktu, obrázků, tabulek a pramenů, viz Instrukce pro napsání příspěvku ke stažení

 - takto označené údaje jsou povinné

required

required

required

required