Logo: KVČRRegistrace abstraktu

Nabídku příspěvku do sborníku konference formou abstraktu v českém (nebo slovenském) jazyce (maximum 300 slov) je možno zaslat v elektronické podobě.

Uzávěrka pro zaslání abstraktů - 15. 3. 2021.
Registrace abstraktů: www.kvcr.cz.

Vyrozumění o přijetí příspěvků přijatých na konferenci obdrží autoři elektronickou poštou včetně pokynů pro zaslání konečných textů do 15. 4. 2021.

Uzávěrka plných textů příspěvků je 30. 6. 2021.

Adresa pro zaslání: stp@stpcr.cz

Pro autory příspěvků je účast na konferenci zdarma.

Příspěvky do sborníku konference
Sborník k 24. konferenci Klimatizace a větrání 2021 bude vydán tištěný. Zaslané příspěvky musí dodržet předepsaný formát a nesmí svým rozsahem překročit 6 stran včetně abstraktu, obrázků, tabulek a pramenů, viz Instrukce pro napsání příspěvku ke stažení. Příspěvky se zasílají elektronickou poštou.

 - takto označené údaje jsou povinné

required

required

required

required