Logo: KVČRRegistrace abstraktu

Nabídku příspěvku do sborníku konference formou abstraktu v českém (nebo slovenském) jazyce (maximum 300 slov) je možno zaslat v elektronické podobě.

Uzávěrka pro zaslání abstraktů - 15. 3. 2021 - uzávěrka byla prodloužena do 15. 4. 2021.
Registrace abstraktů: www.kvcr.cz.

Vyrozumění o přijetí příspěvků přijatých na konferenci obdrží autoři elektronickou poštou včetně pokynů pro zaslání konečných textů do 30. 4. 2021.

Uzávěrka plných textů příspěvků je 30. 6. 2021. Uzávěrka byla prodloužena do 15. 8. 2021.

Adresa pro zaslání: stp@stpcr.cz

Pro autory příspěvků je účast na konferenci zdarma.

Příspěvky do sborníku konference
Sborník k 24. konferenci Klimatizace a větrání 2021 bude vydán tištěný. Zaslané příspěvky musí dodržet předepsaný formát a nesmí svým rozsahem překročit 6 stran včetně abstraktu, obrázků, tabulek a pramenů, viz Instrukce pro napsání příspěvku ke stažení. Příspěvky se zasílají elektronickou poštou.

 - takto označené údaje jsou povinné

required

required

required

required